Homepage-IT-firma
HelpDesk-IT-outsourcing
LiveChat-IT-outsourcing
Email-IT-outsourcing
Bulletin-IT-firma-sluzby

Správa IT


IT služby základné

/
IT-sluzby-zakladne-01


IT PORADENSTVOCieľom poradenskej činnosti našej spoločnosti
je pomôcť našim zákazníkom realizovať
bez obmedzení všetky ich podnikateľské zámery

pomocou a prostredníctvom IT.

Naše IT poradenstvo vychádza z dlhoročných
skúsenosti a praxe, opiera sa o najnovšie
informácie zo sveta informačných technológii
a nástrojov. Ku každej požiadavke našich zákazníkov
pristupujeme svedomito a individuálne.

Spoločnosť H com svojim zákazníkom v oblasti
IT poradenstva ponúka a zabezpečuje návrhy,
ktoré odzrkadľujú:

block_IT-sluzby     zameranie zákazníckej spoločnosti,
block_IT-sluzby     jej veľkosť a územné rozvrhnutie,
block_IT-sluzby     ďalšie plány a rozvoj,
block_IT-sluzby     počet a typ zamestnancov,
block_IT-sluzby     ich počítačové zručnosti.

Príkladom veľmi jednoduchých
a efektívnych návrhov v rámci
IT PORADENSTVA je napr.:

/ Synchronizácia a vzájomné zdieľanie dát v skupine spolupracujúcich zamestnancov vašej spoločnosti, ktoré zabezpečí veľmi rýchly prehľad v kalendároch, úlohách, návrhoch a kontaktoch.

/ Synchronizácia dát v počítači a vašom mobilnom telefóne výrazne ušetrí váš čas.

/ Pripojenie cez VPN vám a vašim zamestnancom umožní plnohodnotne pracovať napríklad doma alebo u klienta, pretože budete mať zabezpečený veľmi flexibilný prístup k programom, dátam
a emailom rovnako ako keby ste sedeli priamo v svojej kancelárii.
Vždy sa snažíme nájsť najvhodnejšie riešenie, ktoré nielen vyrieši aktuálny problém,
ale bude pre nášho zákazníka efektívnou investíciou aj do budúcnosti.

/ Ak máte akékoľvek otázky k našim IT službám, neváhajte nás kontaktovať alebo volajte na infolinku...
/ Cenová ponuka IT služieb...
/ Spôsoby realizácie našich ITslužieb...
/ Späť na úvodnú stránku...


 


/
IT-sluzby-zakladne-02


NÁVRH A IT SPRÁVA SERVEROVVhodne navrhnutý a spoľahlivý server je základným prvkom úspešného fungovania
každého IT prostredia.
Preto k jeho návrhu a konfigurácii pristupujeme vždy so zreteľom
na konkrétne a špecifické požiadavky každého klienta osobitne. Server je vždy osobitný
- jedinečný a odzrkadľuje presné potreby zákazníka. Spravujeme viac ako 30 serverov,
takže máme dostatočné veľké portfólio skúseností, aby sme aj pre vašu spoločnosť vedeli
navrhnúť kvalifikovaný server. Ten vám bude poskytovať služby, vďaka ktorým pre vás prestane
byť IT starosťou,
ale stane sa výkonným nástrojom a pomocníkom podporujúcim
zvyšovanie kvality vašej práce.

Naše monitorovacie IT centrum zabezpečuje nonstop prevádzku spravovaných serverov.
Tento 24 hodinový odborný dohľad nad prácou serveru a jeho súčastí monitoruje
jeho základne životné funkcie
akými sú napríklad:

block_IT-sluzby     teplota,
block_IT-sluzby     dostupná kapacita diskového priestoru,
block_IT-sluzby     kondícia jednotlivých diskov v diskových poliach,
block_IT-sluzby     otáčky ventilátorov,
block_IT-sluzby     dostupnosť napájania,
block_IT-sluzby     kapacity záložných zdrojov a iné.

Všetky tieto funkcie sú nevyhnutne potrebné pre správne fungovanie akéhokoľvek serveru.
Okrem nich monitorujeme aj všetky služby, ktoré server zákazníkovi poskytuje:

block_IT-sluzby     prijímanie a odosielanie mailov,
block_IT-sluzby     antivírusová a antispamová ochrana,
block_IT-sluzby     poskytovanie zdieľaných priečinkov,
block_IT-sluzby     VPN pripojenie zamestnancov do firemného prostredia,
block_IT-sluzby     webový server,
block_IT-sluzby     tlačové služby a iné.

Pri návrhu servera kladieme dôraz na profesionálny prístup a výber správneho
softvérového vybavenia. V rámci návrhu a konfigurácie servera teda zabezpečujeme:

block_IT-sluzby     inštalácia, správa, monitoring a diagnostika serverových systémov
       na platformách Linux a Windows,
block_IT-sluzby     podpora pre virtualizačné riešenia poskytujúce vysokú flexibilitu služieb,
block_IT-sluzby     zabezpečenie nepretržitého chodu servera,
block_IT-sluzby     pravidelná aktualizácia kritických balíkov od výrobcu SW,
block_IT-sluzby     správa a inštalácia sieťových služieb ako DNS, DHCP, Firewall a internet gateway,
block_IT-sluzby     služby Active Directory,
block_IT-sluzby     email servery Postfix, Cyrus a MS Exchange,
block_IT-sluzby     komplexná centralizovaná antivírusová a antispamová ochrana firmy,
block_IT-sluzby     VPN vzdialené pripojenie zamestnancov do firemného prostredia,
block_IT-sluzby     databázové služby MS SQL, MySQL, PostreSQL,
block_IT-sluzby     webservery poskytujúce služby pre interných zamestnancov
       ako aj pre externých užívateľov Apache a MS IIS,
block_IT-sluzby     návrh, realizácia a monitoring záložného napájania serverov (UPS),
block_IT-sluzby     optimalizácia výkonu servera,
block_IT-sluzby     bezpečnosť servera,
block_IT-sluzby     archivácia systému a dát,
block_IT-sluzby     správa serverových licencií a ich evidencia v našich databázach,
block_IT-sluzby     krízový manažment (DRP – disaster recovery plan).


Čítať ďalej...


/ Ak máte akékoľvek otázky k našim IT službám, neváhajte nás kontaktovať alebo volajte na infolinku...
/ Cenová ponuka IT služieb...
/ Spôsoby realizácie našich IT služieb...
/ Presunúť na začiatok stránky...
/ Späť na úvodnú stránku...


 


/
IT-sluzby-zakladne-03


IT SPRÁVA POČÍTAČOVÝCH SIETÍAdministrácia počítačovej siete znamená zabezpečenie spoľahlivého
a bezporuchového chodu
celého IT systému firmy a v prípade problémov
aj ich flexibilné a efektívne riešenie. Preto návrhom a zabezpečením riešenia
počítačovej siete, rovnako ako jej programovým vybavením
sa naša práca u zákazníka
nekončí.

Spoločnosť H com v oblasti IT správy počítačových PC sietí ponúka a zabezpečuje:

block_IT-sluzby     kvalifikovanú non-stop pohotovosť,
block_IT-sluzby     nepretržitý monitoring IT infraštruktúry,
block_IT-sluzby     opravu prípadných porúch v čo najkratšom čase alebo zabezpečenie
       náhradného riešenia tak, aby neboli ohrozené dôležité podnikateľské činnosti
       našich zákazníkov,
block_IT-sluzby     všetky odborné činnosti spojené s inštalovaním, pripojením, vytvorením,
       prekonfigurovaním jednotlivých nových, či využívaných IT prvkov siete,
       t.j. tlačiarní, serverov, počítačov, užívateľov, programov a pod./ Ak máte akékoľvek otázky k našim IT službám, neváhajte nás kontaktovať alebo volajte na infolinku...
/ Cenová ponuka IT služieb...
/ Spôsoby realizácie našich IT služieb...
/ Presunúť na začiatok stránky...
/ Späť na úvodnú stránku...


 


/
IT-sluzby-zakladne-04


BEZPEČNOSTNÁ IT OCHRANA FIRMYVeľké množstvá informácií a možností prepojenia, ktoré sú nám všetkým neustále
k dispozícií a dávajú nám možnosť byť neustále v kontakte s okolím, so sebou prinášajú
aj veľké riziko. Ono predstavuje ohrozenie zneužitia a straty osobných i interných
dát spoločnosti, napadnutie a znefunkčnenie počítačovej siete,

ktoré je spôsobené rôznymi vírusovými infiltráciami. V tejto oblasti poskytujeme
spoľahlivý systém ochrany vašich dát, vašej práce a systémov.

Spoločnosť H com v oblasti tvorby bezpečnosti IT systémov ponúka a zabezpečuje:

block_IT-sluzby     vhodné nakonfigurovanie firewallov a výkonnej antivírusovej ochrany,
block_IT-sluzby     softwarové riešenia alebo hardwarové zariadenia renomovaných značiek
       ako napr. Zyxell, ktoré v tejto oblasti obdržali množstvo významných ocenení
       za spoľahlivosť,
block_IT-sluzby     inštalovanie antivírusovej ochrany na mailových a súborových serveroch,
block_IT-sluzby     inštalovanie antivírusovej ochrany aj na jednotlivých klientskych počítačoch,
block_IT-sluzby     blokovanie nevhodných webstránok a monitoring,
block_IT-sluzby     virtuálne antispamové riešenia, ktoré zabezpečia vymazávanie
       neželaných emailových správ,
block_IT-sluzby     osobitný prístup k spracovaniu dát s ohľadom na danú situáciu
       a požiadavky kladené na ochranu s využitím našich skúsenosti
       a výsledkov vzájomnej komunikácie so zákazníkom./ Ďalšie IT služby nájdete na podstránke IT služby doplnkové...
/ Ak máte akékoľvek otázky k našim IT službám, neváhajte nás kontaktovať alebo volajte na infolinku...
/ Cenová ponuka IT služieb...
/ Spôsoby realizácie našich IT služieb...
/ Chcete ušetriť na poplatkoch za telekomunikačné služby?
/ Viac informácií o spoločnosti H com...
/ Presunúť na začiatok stránky...
/ Späť na úvodnú stránku...


Získajte naše
IT služby?

/
Realizacia-IT-sluzieb-01


SPÔSOBY REALIZÁCIE NAŠICH IT SLUŽIEB


... alebo ako sa k vám naše služby dostanú


Naše IT služby a produkty sú koncipované tak, aby bol náš klient čo najviac odbremenený
od technických problémov a informácií potrebných ku správnemu fungovaniu IT.
Ušetrený čas a námahu tak môže venovať ROZVOJU VLASTNEJ SPOLOČNOSTI
a svojich cieľov!

Naše produkty a služby preto poskytujeme prostredníctvom non-stop flexibilnej
technickej podpory 24 hodín denne,
ktorá zabezpečuje pre malé a stredné firmy
plnohodnotné a efektívne IT riešenia a to formou:

block_realizacia-IT-sluzieb     telefonická podpora (on-call) – v prípade riešenia jednoduchých
       užívateľských problémov,

block_realizacia-IT-sluzieb     vzdialený prístup (on-line) – prostredníctvom, ktorého neustále
       monitorujeme stav a funkčnosť systémov a aplikácií, vykonávame ich preventívnu
       a bežnú údržbu, vyhodnocujeme signály a vypracovávame reporting,
       operatívne riešime vzniknuté problémy,

block_realizacia-IT-sluzieb     v prípadoch, v ktorých je potrebný priamy zásah IT technika,
       sme okamžite pripravení na výjazd a prioritné riešenie problémov
       priamo na mieste - pre kritické situácie zmluvne garantujeme
       dohodnutú dobu výjazdu IT technika podľa individuálnych
       požiadaviek zákazníka,


block_realizacia-IT-sluzieb     údržbu a správu systémov, ktorá by mohla obmedziť chod spoločnosti
       vykonávame na základe dohody mimo pracovných hodín spoločnosti,

block_realizacia-IT-sluzieb     podľa požiadaviek a potrieb zákazníka môžu byť naši IT technici
       osobne prítomní a plne k dispozícií nášmu zákazníkovi v stanovenom
       počte hodín alebo dní počas týždňa alebo mesiaca./ Ak máte akékoľvek otázky k našim IT službám, neváhajte nás kontaktovať alebo volajte na infolinku...
/ Cenová ponuka IT služieb...
/ Chcete ušetriť na poplatkoch za telekomunikačné služby?
/ Viac informácií o spoločnosti H com...
/ Presunúť na začiatok stránky...
/ Späť na úvodnú stránku...


Feedback

Pošlite nám spätnú väzbu!

Pre ZLEPŠOVANIE našich
IT služieb a komunikácie
s Vami, napíšte nám svoje postrehy, nápady alebo nám
jednoducho dajte vedieť,
čo si myslíte:

Váš e-mail
pre našu odpoveď:Text správy: