Homepage-IT-firma
HelpDesk-IT-outsourcing
LiveChat-IT-outsourcing
Email-IT-outsourcing
Bulletin-IT-firma-sluzby

Chcete ušetriť?


Telekomunikačný audit

/
IT-firma-usetrenie


ČO MÔŽETE ZÍSKAŤ?Váš podnik je závislý nielen od kvalifikovaných ľudí, ich práce, priestore,
ale aj od množstva moderných technických prostriedkov, ktoré vás obklopujú
a zaisťujú jednoduchšiu a efektívnejšiu prácu. Technické prostriedky a služby
však zastarávajú a stávajú sa drahými a neefektívnymi. Preto je potrebné neustále
sledovať zmeny na trhu a riadiť sa nimi. Takéto konanie si vyžaduje veľa námahy
a preto sa ním mnohé spoločnoti dostatočne nezaoberajú, čím sa zbytočne
predražujú ich náklady na chod.

Využite trhový mechanizmus pre svoj prospech!

My to vyriešime za vás.

Máme prehľad o službách na trhu, ich dostupnosti, vieme čítať tarify a upozorniť vás
na skryté fakty. Analyzujeme vaše štandardné aj neštandardné technické zázemie
a doporučíme vám riešenia, s ktorými môžete ušetriť z poplatkov
za telekomunikačné služby 30-40%!!!

Náš cieľ:     úspora     block_IT-sluzba-TA     pridaná hodnota   block_IT-sluzba-TA   lepšie služby

Spoločnosť H com ponúka svojim klientom telekomunikačný audit v oblasti:

block_IT-sluzba-TA     telekomunikačných služieb zameraný na internet, dátové služby
       a hlasové služby vrátane mobilných,

block_IT-sluzba-TA     energetického portfólia, záložných zdrojov a napájania,
block_IT-sluzba-TA     záložných systémov dát a bezpečnosti sietí,
block_IT-sluzba-TA     zabezpečovacích systémov a kamerových systémov.


Informácie o telekomunikačnom audite nájdete aj na vlastnej stránke www.telekomunikacnyaudit.sk.

 


/
IT-firma-usetrenie


PRIEBEH AUDITUNa to, aby sme vedeli čo najpresnejšie posúdiť existujúce telekomunikačné služby,
potebujeme približne 30 minút vášho času a čo najviac informácii zo zmlúv
a mesačných faktúr. Ak ide o zložitejšie prípady, budeme potrebovať na konzultácie
viac času, prípadne súčinnosť IT oddelenia.

Pre najpresnejšie zistenie reálneho stavu telekomunikačných služieb vo vašom podniku
je potrebné poznať kľúčové potreby podniku. Pri návšteve u vás zisťujeme najmä charakter
podnikania, aby sme vedeli ohodnotiť parametre potrebnej služby, technológiu, potrebu
garantovaného zmluvného servisu ,,SLA'', zálohy pripojenia, zálohy dát,
zálohy elektrickej energie
a pod.

Sme spoločnosť fungujúca už 10 rokov a k našim klientom pristupujeme
vždy otvorene a solídne, preto ďalej uvádzame otázky Na čo sa Vás budeme pýtať.
Ide o interné záležitosti každej firmy, ktorých utajenie a nezneužitie
zmluvne garantujeme:

block_IT-sluzba-TA     charakter podnikania,
block_IT-sluzba-TA     počet zamestnancov,
block_IT-sluzba-TA     závislosť na využívaní výpočtovej techniky a dátových komunikácii v podniku,
block_IT-sluzba-TA     riešenia pobočky - centrála, sklady - centrála, pobočka - zahraničná centrála,
block_IT-sluzba-TA     použitý účtovný softvér, alebo vlastné proprietárne billingové systémy,
block_IT-sluzba-TA     potrebu vzdialeného prístupu,
block_IT-sluzba-TA     závislosť na hlasovej komunikácii v podniku alebo v teréne,
block_IT-sluzba-TA     potrebu telemarketingu, objem a štruktúru hlasovej komunikácie,
block_IT-sluzba-TA     potreba webovej prezentácie, charakter používaných emailov,
       objem elektronickej prezentácie,
block_IT-sluzba-TA     rozsiahlosť a štruktúra LAN siete vrámci podniku,
block_IT-sluzba-TA     vaše predstavy o ideálnej telekomunikačnej službe.

Podľa týchto ukazovateľov navrhneme vhodné parametre potrebných služieb.
Pre navrhované služby zistíme ponuku na trhu podľa miestnej príslušnosti
a navrhneme niekoľko alternatív.

Čo ešte potrebujeme vedieť:

block_IT-sluzba-TA     dodávateľov existujúcich služieb,
block_IT-sluzba-TA     názov služieb (väčšinou z faktúry),
block_IT-sluzba-TA     použité technológie,
block_IT-sluzba-TA     zmluvná viazanosť (podľa objednávky služieb),
block_IT-sluzba-TA     ukážkové faktúry za minulé obdobia (najmä pre hlas. objemy minút a volané destinácie),
block_IT-sluzba-TA     akcie, výhody, paušály.

VÝSLEDOK:

Vo vypracovanej štúdii môžete spolu s nami prehľadne porovnávať navrhovanú službu
s existujúcou po technickej stránke, kapacitnej stránke a najmä finančnej stránke.
Podľa miery úspory alebo možnosti získania lepších služieb s vami prekonzultujeme
NAJOPTIMÁLNEJŠIE riešenie. Výsledok auditu nie je zameraný primárne na cenu,
ale v prvom rade na optimalizáciu, ktorej produktom je úspora, lepšie služby a pridaná hodnota.

RIEŠENIA:

Úspory sa dajú dosahovať zmenou typu služieb a taríf jestvujúceho poskytovateľa
telekomunikačných služieb alebo prechodom na výhodnejšiu ponuku:

block_IT-sluzba-TA     potvrdíme, alebo vyvrátime vhodnosť využívaných telekomunikačných
       služieb pre vaše potreby,
block_IT-sluzba-TA     vypracujeme prehľadnú tabuľku dostupných služieb, kde môžete porovnávať,
block_IT-sluzba-TA     navrhneme nové riešenie do budúcnosti, alebo potvrdíme vhodnosť
       terajšieho riešenia,
block_IT-sluzba-TA     ak máte viac prevádzok, optimalizujeme dátové a hlasové okruhy
       na viacerých miestach a zjednotíme služby,
block_IT-sluzba-TA     nebudeme vás presviedčať o nutnosti prechodu k inému telekomunikačnému
       operátorovi, iba vám vypočítame, koľko ušetríte, ak svoje telekomunikačné
       služby budete optimalizovať v súlade s reálnou prevádzkou vo firme
       a aktuálnymi možnosťami na trhu telekomunikačných služieb,
block_IT-sluzba-TA     v prípade, že sa rozhodnete pre zmenu služby, vyjednáme pre vás najlepšie
       podmienky a vybavíme všetky papiere za vás.

PRIDANÁ HODNOTA :

Ak si budete priať, na základe výsledku auditu sa pokúsime vyjednať lešie podmienky
u terajšieho poskytovateľa alebo vám zaistíme presne načasované premigrovanie
vašich služieb inému poskytovateľovi tak, aby ste neplatili naraz dve služby
a zároveň tak, aby služba nebola prerušená. Nebojte sa papierov,
všetko vybavime za vás.
Stačí sa rozhodnúť.


Čítať ďalej...


/ Ak máte akékoľvek otázky k priebehu TA, neváhajte nás kontaktovať
alebo volajte na infolinku...

/ Viac o Telekomunikačnom audite nájdete na www.telekomunikacnyaudit.sk...
/ Viac informácií o spoločnosti H com...
/ Presunúť na začiatok stránky...
/ Späť na úvodnú stránku...

 


/
IT-firma-usetrenie


KOĽKO TO BUDE STÁŤ?Samotný audit vás nebude stáť ani euro navyše!

Výsledok auditu je konkrétna ponuka optimálnejších a lacnejších služieb, ktorých využitím
ušetríte napr. 100 € mesačne. Pokiaľ sa rozhodnete nerobiť so svojimi službami nič,
lebo audit nezodpovedá vašim predstavám alebo si myslíte, že máte najlepšie služby,
neplatíte nič. Pokiaľ vám audit pomôže usporiť napr. spomínaných 100 €, zaplatíte
nám túto ušetrenú sumu za dva ďalšie kalendárne mesiace a potom platíte už len menej
za novú a lepšiu službu.

Preto nás v prípade záujmu neváhajte kontaktovať.


/ Presunúť na začiatok stránky...
/ Späť na úvodnú stránku...
Feedback

Pošlite nám spätnú väzbu!

Pre ZLEPŠOVANIE našich
IT služieb a komunikácie
s Vami, napíšte nám svoje postrehy, nápady alebo nám
jednoducho dajte vedieť,
čo si myslíte:

Váš e-mail
pre našu odpoveď:Text správy: