Homepage-IT-firma
HelpDesk-IT-outsourcing
LiveChat-IT-outsourcing
Email-IT-outsourcing
Bulletin-IT-firma-sluzby

IT administration


IT services basic

IT-sluzby-zakladne-01


IT CONSULTINGOur IT consulting aims to help our customers
realize all of their business intentions

using information technologies with any limitations.

Consulting service of our IT company is based on years of experience in the IT area and the newest informations from the world of Information Technology. We resolve conscientiously and individual every requirement of our customers.

H COM company offer solutions by IT CONSULTING which reflect:

block_IT-sluzby     a focus of customer`s company,
block_IT-sluzby     its size and location,
block_IT-sluzby     its plans for future,
block_IT-sluzby     a number and a type of employees,
block_IT-sluzby     computer skills of employees.

An example of very simple and effective proposals of IT CONSULTING is:

/ Sync and share of files in a group of co-workers of your company can ensure a quick overview in calendars, events, tasks and offers.

/ Synchronization of date in your computer and your smart phone can really save your time.

/ Connecting through VPN enables you and your employees to fully work at home or at your client like in an office. This connection ensures very flexible access to programs, data, emails and your corporate software systems.
We always try to find the best solution not only for a current problem but it will be an effective investment of our customer into the future.

/ Do you have any questions about our IT services? Contact us or use our infoline for your question!
/ Price proposal of our IT services
/ Implementation of our IT services
/ Go to homepage...


 


/
IT-sluzby-zakladne-02


SERVERS SOLUTION AND ADMINISTRATIONThe properly solved and reliable server is the basic element of any well-functioning IT environment. It`s the reason why we design and configure every customer`s server according to the specific and individual requirements of our clients. The server is always specific and distinctive - it reflects the right needs of every customer.

Currently we manage more than 30 servers. Our experience portfolio is large enough to we are can provide professional solution for your company`s server too. It will provide services thank to whitch IT will be problematic no more. What`s more it will become a poweful tool and helper for strong increase of your work effectivity.

Our Monitoring IT centre ensures a nonstop operation of managed servers.
This 24-hour professional oversight monitors basic services of every server as:

block_IT-sluzby     a temperature,
block_IT-sluzby     an available hard drive space,
block_IT-sluzby     disk arrays,
block_IT-sluzby     fan rotation,
block_IT-sluzby     a power supply source,
block_IT-sluzby     reserve power supply and others.

All of these informations are necessary for a monitoring server health.
Further our IT centre monitors the server services too:

block_IT-sluzby     sending and receiving emails,
block_IT-sluzby     antivirus and antispyware protection,
block_IT-sluzby     shared folders,
block_IT-sluzby     VPN connections,
block_IT-sluzby     web server,
block_IT-sluzby     printing services and others.

A professional approach and software features are most important objectives of every server configuration. We provide there:

block_IT-sluzby     an installation, an administration, a monitoring and a diagnostic of server systems
       supported Linux and Windows platforms,
block_IT-sluzby     a virtual machine support for high flexibility of server services,
block_IT-sluzby     provide to nonstop server running,
block_IT-sluzby     a regular software updating,
block_IT-sluzby     an administration and an installation of network services like DNS, DHCP, Firewall
       and an internet gateway,
block_IT-sluzby     Active Directory services,
block_IT-sluzby     Postfix, Cyrus and MS Exchange email services,
block_IT-sluzby     an antivirus and antispam protection with a central and complex administration,
block_IT-sluzby     VPN supported remote access client connections,
block_IT-sluzby     MS SQL, MySQL, PostreSQL database services,
block_IT-sluzby     webserver services for internal employees
       and external users of Apache and MS IIS too,
block_IT-sluzby     a uninterruptible power supply (UPS) implementation,
block_IT-sluzby     a server performance optimization,
block_IT-sluzby     a server security,
block_IT-sluzby     system and data archiving solutions,
block_IT-sluzby     license server administration and documentation,
block_IT-sluzby     DRP – disaster recovery plan.


Read more...


/ Do you have any questions about our IT services? Contact us or use our infoline for your question!
/ Price proposal of our IT services
/ Implementation of our IT services
/ Go up
/ Homepage


 


/
IT-sluzby-zakladne-03


COMPUTER NETWORK ADMINISTRATIONThe computer network administration means a reliable and trouble-free
running
of the whole corporate IT system. In case of problems, it provides a flexible and effective problem solving.

H COM company offers and provides in the computer network administration:

block_IT-sluzby     a professional non-stop emergency,
block_IT-sluzby     a continual monitoring of the IT infrastructure,
block_IT-sluzby     fixing potential failures as soon as possible,
block_IT-sluzby     all of specific operations like an installation, an integration, a creation,
       a configuration and a reconfiguration of any IT network elements
       - printers, servers, computers, users, programs etc./ Do you have any questions about our IT services? Contact us or use our infoline for your question!
/ Price proposal of our IT services
/ Implementation of our IT services
/ Go up
/ Homepage


 


/
IT-sluzby-zakladne-04


BEZPEČNOSTNÁ IT OCHRANA FIRMYVeľké množstvá informácií a možností prepojenia, ktoré sú nám všetkým neustále
k dispozícií a dávajú nám možnosť byť neustále v kontakte s okolím, so sebou prinášajú
aj veľké riziko. Ono predstavuje ohrozenie zneužitia a straty osobných i interných
dát spoločnosti, napadnutie a znefunkčnenie počítačovej siete,

ktoré je spôsobené rôznymi vírusovými infiltráciami. V tejto oblasti poskytujeme
spoľahlivý systém ochrany vašich dát, vašej práce a systémov.

Spoločnosť H com v oblasti tvorby bezpečnosti IT systémov ponúka a zabezpečuje:

block_IT-sluzby     vhodné nakonfigurovanie firewallov a výkonnej antivírusovej ochrany,
block_IT-sluzby     softwarové riešenia alebo hardwarové zariadenia renomovaných značiek
       ako napr. Zyxell, ktoré v tejto oblasti obdržali množstvo významných ocenení
       za spoľahlivosť,
block_IT-sluzby     inštalovanie antivírusovej ochrany na mailových a súborových serveroch,
block_IT-sluzby     inštalovanie antivírusovej ochrany aj na jednotlivých klientskych počítačoch,
block_IT-sluzby     blokovanie nevhodných webstránok a monitoring,
block_IT-sluzby     virtuálne antispamové riešenia, ktoré zabezpečia vymazávanie
       neželaných emailových správ,
block_IT-sluzby     osobitný prístup k spracovaniu dát s ohľadom na danú situáciu
       a požiadavky kladené na ochranu s využitím našich skúsenosti
       a výsledkov vzájomnej komunikácie so zákazníkom./ Ďalšie IT služby nájdete na podstránke IT služby doplnkové...
/ Ak máte akékoľvek otázky k našim IT službám, neváhajte nás kontaktovať alebo volajte na infolinku...
/ Cenová ponuka IT služieb...
/ Spôsoby realizácie našich IT služieb...
/ Chcete ušetriť na poplatkoch za telekomunikačné služby?
/ Viac informácií o spoločnosti H com...
/ Presunúť na začiatok stránky...
/ Späť na úvodnú stránku...


Získajte naše
IT služby?

/
Realizacia-IT-sluzieb-01


SPÔSOBY REALIZÁCIE NAŠICH IT SLUŽIEB


... alebo ako sa k vám naše služby dostanú


Naše IT služby a produkty sú koncipované tak, aby bol náš klient čo najviac odbremenený
od technických problémov a informácií potrebných ku správnemu fungovaniu IT.
Ušetrený čas a námahu tak môže venovať ROZVOJU VLASTNEJ SPOLOČNOSTI
a svojich cieľov!

Naše produkty a služby preto poskytujeme prostredníctvom non-stop flexibilnej
technickej podpory 24 hodín denne,
ktorá zabezpečuje pre malé a stredné firmy
plnohodnotné a efektívne IT riešenia a to formou:

block_realizacia-IT-sluzieb     telefonická podpora (on-call) – v prípade riešenia jednoduchých
       užívateľských problémov,

block_realizacia-IT-sluzieb     vzdialený prístup (on-line) – prostredníctvom, ktorého neustále
       monitorujeme stav a funkčnosť systémov a aplikácií, vykonávame ich preventívnu
       a bežnú údržbu, vyhodnocujeme signály a vypracovávame reporting,
       operatívne riešime vzniknuté problémy,

block_realizacia-IT-sluzieb     v prípadoch, v ktorých je potrebný priamy zásah IT technika,
       sme okamžite pripravení na výjazd a prioritné riešenie problémov
       priamo na mieste - pre kritické situácie zmluvne garantujeme
       dohodnutú dobu výjazdu IT technika podľa individuálnych
       požiadaviek zákazníka,


block_realizacia-IT-sluzieb     údržbu a správu systémov, ktorá by mohla obmedziť chod spoločnosti
       vykonávame na základe dohody mimo pracovných hodín spoločnosti,

block_realizacia-IT-sluzieb     podľa požiadaviek a potrieb zákazníka môžu byť naši IT technici
       osobne prítomní a plne k dispozícií nášmu zákazníkovi v stanovenom
       počte hodín alebo dní počas týždňa alebo mesiaca./ Ak máte akékoľvek otázky k našim IT službám, neváhajte nás kontaktovať alebo volajte na infolinku...
/ Cenová ponuka IT služieb...
/ Chcete ušetriť na poplatkoch za telekomunikačné služby?
/ Viac informácií o spoločnosti H com...
/ Presunúť na začiatok stránky...
/ Späť na úvodnú stránku...


Feedback

Send us your feedback!

Your feedback is important
to help us provide better
services and communication.
We welcome your feedback,
good or bad, as well
as any your suggestions:

Your e-mail address
for our answer:Your message: